Sport - Alfa College

Nieuwbouw topsporthal met tribunes voor 800 toeschouwers, 2 sportzalen, fitness- en kleedruimten en een opleidingscentrum voor 700 leerlingen met vergaderruimten, auditorium en leslokalen en horeca. Totaal oppervlak 6.457 m2 BVO.

Het totale bouwvolume werd benut waarbij de lokalen en de kantine op spannende wijze om de zalen werden gesitueerd. Van buiten heeft het gebouw een krachtig introvert karakter in tegenstelling tot de extroverte binnenruimtelijke kwaliteit. Dit komt mede door de situering aan de rondweg van Groningen en de ligging op het grootste multifunctionele sportcentrum van Noord-Nederland Kardinge.

De complexiteit van de opgaaf lag in de combinatie van functies, elk met hun eigen verkeersstromen en toegankelijkheden van de verschillende gebouw delen. Dit, met op de achtergrond het gegeven dat voor het programma van eisen de hele inhoud van het op de bouwvlek toegestane bouwvolume benut moest worden.

  • Klanten: Alfa College