Sport - Dubbele gymzaal in Ede

Onder directievoering van Strategie Architecten voor de gemeente Ede heeft aannemer Roosdom Tijhuis een prachtig karaktervol sportgebouw gebouwd. De dubbele gymzaal staat midden in de nieuwbouwwijk Kernhem op het schoolplein van twee basisscholen en moest voldoen aan een ambitieus beeldkwaliteitsplan en Strategie Architecten ging deze uitdaging aan!

Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is de aansluiting op de omringende bebouwing. De gymzaal staat midden in de nieuwbouwwijk Kernhem op het schoolplein van twee basisscholen. De woonhuizen en scholen zijn allen voorzien van hellende daken en bakstenen gevels.

Het beeldkwaliteitplan eiste dat dit beeld in het sportgebouw terug zou komen en Strategie Architecten heeft een ontwerp gemaakt waar alle handen voor op elkaar gingen. De ondersteunende functies zoals de kleedkamers en wasruimten zijn ondergebracht in de laagbouw met plat dak. De belangrijkere functies: de entree en gymzalen zijn voorzien van hellende daken en gevels. De baksteen gevel sluit qua kleurstelling aan op het metselwerk van de omringende bebouwing. Omdat de kopgevels erg hoog zijn, is besloten deze horizontaal op te delen in een metselwerk deel en een houten deel. Daarnaast zijn er muurdammen toegevoegd als verticale accenten en verwijzing naar de architectuur van de scholen. Het dak en de hellende gevels (waaronder bergingen en installatieruimte) zijn uitgevoerd in een lichtblauwe staalplaat. De lichte kleur en de schuine dakvlakken zorgen ervoor dat het aanzienlijke bouwvolume op een vriendelijke manier ingepast is in de woonwijk.

  • Klanten: Gemeente Ede