Gulden Hart Arnhem

Gulden Hart betreft de renovatie en herbestemming van De Heilig Hartkerk in Arnhem naar een gezondheidscentrum en ontmoetingsplaats voor bewoners van de wijk de Gulden Bodem. De Heilig Hartkerk is gebouwd in de jaren 1926 en 1927 naar ontwerp van de architect: dhr. W. Te Riele. De kerk is een gemeentelijk monument dat zich kenmerkt doordat het in zijn geheel in baksteen is opgetrokken. Ook in het interieur is baksteen nadrukkelijk aanwezig, met name de gemetselde gewelven zijn zeer bijzonder. De geschiedenis van de plek, het materiaalgebruik en de ruimtelijke opzet van het gebouw zorgen voor de typische “gewijde” sfeer in het gebouw. De bestaande structuur van de kerk en het materiaalgebruik zijn belangrijke startpunten geweest voor het maken van het plan voor de herbestemming.

Strategie Architecten heeft ervoor gekozen om een binnenstraat te maken waaraan de verschillende zorgaanbieders te vinden zijn. De binnenstraat zorgt ervoor dat de lange zichtas van entree richting altaar gehandhaafd blijft. Hiermee blijft het middenschip van de kerk een open ruimte en blijven de gewelven zichtbaar vanuit de publiek toegankelijke ruimte. De zijbeuken zijn gevuld met de praktijkruimtes en ondersteunende functies. Er zijn twee verdiepingsvloeren in de kerk gemaakt. De 1e verdiepingsvloer sluit aan op het niveau van het orgelbalkon. Het balkon is een open ruimte gebleven met horecafunctie. De tweede verdiepingsvloer is kleiner en bevindt zich alleen ter plaatse van de kerktoren. Hier is een open ruimte gemaakt met fantastisch uitzicht over de stad door de spitsboogramen. De centraal gelegen trappen ontsluiten de verdiepingen en geven de mogelijkheid om de prachtige gewelven van dichtbij te bewonderen.

Er is gekozen voor een nadrukkelijk contrast tussen het zware, donkere bestaande metselwerk en de wit gestukadoorde toevoegingen. Verbindende elementen zijn de gouden of Gulden behangen wanden en plafonds. Deze zorgen ervoor dat het geheel niet te klinisch oogt, zijn een knipoog naar het verleden en tevens naamgever van het plan. Bijzondere monumentale elementen zoals de natuursteen kolommen en ingemetselde kerkelijke ornamenten zijn behouden en zichtbaar gemaakt. In de bestaande kerk was niet voldoende daglichttoetreding aanwezig voor het maken van goede werkplekken. Vandaar dat er op de begane grond gevelopeningen zijn toegevoegd. Deze zijn contrasterend vormgegeven met de bestaande gevelopeningen doormiddel van zinken kaders. Ter plaatse van praktijkruimtes op de verdiepingen is het niet monumentale gekleurde glas vervangen door helder isolatieglas. Hiermee is de daglichttoetreding verhoogd en de isolatie verbeterd.

  • Klanten: